Voelbaar rechtvaardig voor iedereen

Daar staan we voor

Afbeelding van het logo van de geschillencommissie

De Geschillencommissie

"Wij zijn dé organisatie voor consumenten, patiënten, ondernemers en zorgaanbieders om hun klachten en geschillen snel, eenvoudig, goed(koop) en laagdrempelig op te lossen en zijn reeds meer dan 50 jaar de betrouwbare toegang tot het recht en ontlasten daarmee de rechtspraak in Nederland. Deze belangrijke maatschappelijke bijdrage is te danken aan de grote betrokkenheid en expertise van circa 500 professionals die aan onze organisatie verbonden zijn: voorzitters, commissieleden, deskundigen, mediators en secretarissen. Rechtspreken met experts uit de praktijk is één van hun drijfveren om jaarlijks duizenden klachten en geschillen op onafhankelijke wijze op te lossen. Gelukkig staan zij er niet alleen voor; met de grote inzet van alle medewerkers op ons bureau en het bestuur als fundament van onze organisatie zijn we in staat de commissies optimaal te faciliteren.

Wij tekenen elke dag in voor de kwaliteit van ons werk, waardoor wij een betrouwbaar adres zijn in de buitengerechtelijke geschiloplossing. De Geschillencommissie is onmisbaar en vormt een belangrijk sluitstuk in de Nederlandse rechtspraak. Wij kunnen nu en in de toekomst dé laagdrempelige oplossing bieden voor klachten en geschillen. Daartoe blijven wij deskundigheid binnen en rond onze organisatie bevorderen en kennis delen mét franje."

Jacqueline Berkelaar
directeur

Registreren

Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig. Via onderstaande knop kunt u zich - kosteloos - registreren.
Na de verwerking van uw gegevens sturen wij u de bevestiging dat u bent aangesloten bij de
 Geschillencommissie Energie Prijsplafond.
(Via de link kom je bij de pagina om een klacht in te dienen over het energie prijsplafond) Als u zich aansluit bij deze Geschillencommissie, gaat u akkoord met de registratieverklaring en het reglement van de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Onderdeel van de overeenkomst is een nakomingsgarantieregeling. Bent u lid van Energie-Nederland dan hoeft u daarvoor niets te doen. Voor niet-leden geldt een verplichte storting van € 5.000,-- in het nakomingsgarantiefonds en een suppletieverplichting. Uitsluitend voor ondernemers die kunnen aantonen dat het subsidiebedrag dat door hen voor heel 2023 is aangevraagd lager ligt dan € 5.000,--, is er de mogelijkheid van vrijstelling van deze verplichting. U zie voor de details de 
registratieverklaring. (Als u op de link klikt komt u bij de registratieverklaring)

In het kader van de 'Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023' zijn energieleveranciers die subsidie ontvangen, verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond.

U bent verplicht consumenten kleinverbruikers die in aanmerking komen voor toepassing van het prijsplafond op passende wijze te informeren dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie.

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen van uw bedrijfsgegevens kunt u per e-mail doorgeven aan
 registrant@degeschillencommissie.nl.

Vragen? Wij helpen u graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105371
Maandag t/m vrijdag 10:00 - 15:00 uur
of stuur een E-mail (24/7)