Voelbaar rechtvaardig voor iedereen

Daar staan we voor

Afbeelding van het logo van de geschillencommissie

De Geschillencommissie

"Wij zijn dé organisatie voor consumenten, patiënten, ondernemers en zorgaanbieders om hun klachten en geschillen snel, eenvoudig, goed(koop) en laagdrempelig op te lossen en zijn reeds meer dan 50 jaar de betrouwbare toegang tot het recht en ontlasten daarmee de rechtspraak in Nederland. Deze belangrijke maatschappelijke bijdrage is te danken aan de grote betrokkenheid en expertise van circa 500 professionals die aan onze organisatie verbonden zijn: voorzitters, commissieleden, deskundigen, mediators en secretarissen. Rechtspreken met experts uit de praktijk is één van hun drijfveren om jaarlijks duizenden klachten en geschillen op onafhankelijke wijze op te lossen. Gelukkig staan zij er niet alleen voor; met de grote inzet van alle medewerkers op ons bureau en het bestuur als fundament van onze organisatie zijn we in staat de commissies optimaal te faciliteren.

Wij tekenen elke dag in voor de kwaliteit van ons werk, waardoor wij een betrouwbaar adres zijn in de buitengerechtelijke geschiloplossing. De Geschillencommissie is onmisbaar en vormt een belangrijk sluitstuk in de Nederlandse rechtspraak. Wij kunnen nu en in de toekomst dé laagdrempelige oplossing bieden voor klachten en geschillen. Daartoe blijven wij deskundigheid binnen en rond onze organisatie bevorderen en kennis delen mét franje."

Jacqueline Berkelaar
directeur

De geschillencommissies voor de advocatuur

De Geschillencommissies voor de Advocatuur zijn opgericht door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in samenwerking met De Geschillencommissie en de Consumentenbond. Per 1 januari 2022 is de (financiële) betrokkenheid van de NOvA bij de Geschillencommissie Advocatuur gestopt. Deze commissies behandelen geschillen tussen advocaten en cliënten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van declaraties. De commissie kan ook oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). Zowel de cliënt als de advocaat kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie is een relatief snel, goedkoop en laagdrempelig alternatief voor de reguliere rechtspraak, vooral bij geschillen met een lage financiële waarde. Een goede en snelle behandeling van klachten over de dienstverlening door advocaten wordt door de NOvA in het belang geacht van een goede praktijkuitoefening en het vertrouwen in de advocatuur. Door gebruik te maken van De Geschillencommissie laat de advocaat zien cliënt serieus te nemen en kan hij de klachtinformatie gebruiken bij het verbeteren van de kwaliteit van zijn dienstverlening.

Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk
De zakelijke geschillencommissie behandelt geschillen van ondernemers tegen hun eigen advocaat en behandelt geschillen van advocaten tegen hun cliënten. De meeste geschillen gaan over de hoogte van de rekening. Andere geschillen gaan over de kwaliteit van dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

Geschillencommissie Advocatuur Consumenten
De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de klachten van particulieren cliënten tegen hun eigen advocaat. Door aansluiting bij de Geschillencommissie bieden advocaten hun cliënten een laagdrempelige en goedkope vorm van klachtafhandeling als er een geschil ontstaat over de dienstverlening of declaratie. Dit voorkomt voor zowel de advocaat als de consument een gang naar de rechter. Daarnaast biedt het advocaten de mogelijkheid zich op een positieve manier te profileren bij rechtzoekenden, zowel in geval van een geschil als voorafgaand daaraan.

De NOvA roept advocaten(kantoren) dan ook op zich aan te sluiten.

Kosten

U registreert zich bij De Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten, voor een bedrag van € 100,- per aansluiting per jaar, exclusief BTW.
De aansluitkosten bij de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk bedragen € 200,- per aansluiting per jaar, exclusief BTW.

Vragen? Wij helpen u graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105371
Maandag t/m vrijdag 10:00 - 15:00 uur
of stuur een E-mail (24/7)