Interview met Iskander Haverkate

Commissielid bij de Geschillencommissie Advocatuur

Afbeelding van Iskander Haverkate

‘Er wordt gewetensvol en integer naar het geschil gekeken’

Iskander Haverkate over zijn deelname aan de geschillencommissie voor de advocatuur

Nadat hij zes jaar rechter was geweest, koos Iskander Haverkate weer voor de advocatuur. Bij Hemwood werkt hij met name voor grootzakelijke klanten, maar zijn inzet voor de geschillencommissie voor de advocatuur brengt hem ook met andersoortige zaken in contact. De geschillen die hier worden aangebracht lijken op papier soms van minder groot (financieel) belang, maar daarachter gaat evengoed een wereld van hoog opgelopen emoties schuil. Daar hebben de commissieleden oog en oor voor, stelt Haverkate: “Beide partijen kunnen hun verhaal doen en daar wordt op een gewetensvolle en integere manier naar geluisterd. De geschillencommissie biedt advocaten en hun klanten een laagdrempelige toegang tot een gedragen oplossing.”

Emotionele impact
“Met mijn achtergrond als rechter ben ik gewend aan de spanning die bij partijen leeft als zij in een procedure betrokken worden. Bij de geschillencommissie zien we ook die emotionele impact, en dat geldt zowel voor de betrokken advocaat als voor de cliënt, ongeacht wie de klacht heeft aangebracht. Een burger kan ervaren dat zijn zaak niet goed behandeld is of dat de declaratie niet conform de afspraken is. De advocaat, daarentegen, kan zich aangetast voelen in zijn beroepseer. Het is immers niet gemakkelijk als je commentaar krijgt op het werk dat je elke dag met ziel en zaligheid en naar eer en geweten doet. Voor al die sentimenten toont de commissie begrip en tijdens de zitting wordt het geschil van beide kanten belicht en gewogen. Het is aan de commissie om beide partijen een veilig gevoel te geven, en de meer gemoedelijke sfeer tijdens de zittingen draagt daar zeker aan bij. Vanwege corona hebben we lange tijd onze toevlucht moeten nemen tot digitale zittingen, maar ik zie ernaar uit om elkaar weer persoonlijk te treffen, omdat dat zoveel meer kleuring geeft aan het geschil.”

Objectief en onafhankelijk
“Bij de samenstelling van de commissie wordt gelet op continuïteit en deskundigheid. De voorzitter is altijd een rechter, en dan is er nog een commissielid uit de beroepsgroep en een commissielid uit het bedrijfsleven. De commissie kijkt met een neutrale blik naar het geschil, waarbij ik bovendien mijn ervaring als advocaat inbreng. Alle commissieleden zijn doordrongen van het belang van een objectieve, onafhankelijke benadering. Ik durf oprecht te stellen dat ik mij kan verplaatsen in beide kanten van een geschil, en binnen de commissie worden geregeld serieuze discussies gevoerd. We luisteren naar de inhoud en naar de emoties, we kijken naar de afspraken, en daaraan verbinden we vervolgens een conclusie in een uitspraak.”
 
Leerschool
“Voor mij persoonlijk is dit ook een belangrijke leerschool. Ik vind deze directe en laagdrempelige manier van geschillenbeslechting niet alleen erg leuk, ik denk ook dat zij kan bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. Regelmatig vraag ik me tijdens een zitting af hoe wij dat op ons kantoor hebben geregeld. Of het wellicht anders of beter kan. Ik denk dat het in tachtig procent van de zaken om gebrekkige communicatie draait, en het is belangrijk om te begrijpen wat er dan misgaat. Uiteindelijk wil je de praktijk verbeteren om in de toekomst klachten te vermijden. Als docent voor de beroepsopleiding advocatuur probeer ik daaraan bij te dragen door de nieuwe lichting advocaten goed op te leiden, en in de geschillencommissie beoog ik datzelfde doel te bereiken, al is dat wat minder zichtbaar.”

Meerwaarde voor de beroepsgroep
“Er zijn nog steeds verhoudingsgewijs weinig advocaten aangesloten bij de geschillencommissie en het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt. Ikzelf zie een duidelijke meerwaarde voor onze beroepsgroep, zeker voor de kleinere kantoorverbanden. Advocaten krijgen immers toegang tot een snel, goedkoop en laagdrempelig alternatief voor de reguliere rechtspraak. Dat kan een aantrekkelijke optie zijn, zeker bij incassogeschillen. Worden zij in het gelijk gesteld, dan zijn zij ervan verzekerd dat de factuur of declaratie wordt uitbetaald. Advocaten die hun werk goed doen, hoeven de gang naar de geschillencommissie dus zeker niet te schuwen.”

Iskander Haverkate
studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar hij in 1989 afstudeerde in het Nederlands Recht. Als advocaat bouwde hij kennis en ervaring op in verschillende rechtsgebieden, tot hij in 2000 de overstap maakte naar de rechterlijke macht. Zes jaar later keerde hij terug naar de advocatuur bij Hemwood (voorheen Gijs Heutink Advocaten). Daarnaast is Iskander onder meer actief als docent aan de beroepsopleiding en als lid van de geschillencommissie. 

Wilt u zich aansluiten?

Als u bent aangesloten bij De Geschillencommissie, betekent dit dat u staat voor kwaliteit. Mocht het onverhoopt gebeuren dat er een klacht ontstaan bij uw cliënt of bij uzelf, dan heeft u ook de klachtafhandeling goed geregeld. Komen u en uw cliënt er niet samen uit, dan kunnen wij u helpen om toch tot een oplossing te komen. Een gang naar de rechter is niet nodig.

Uzelf of uw kantoor bij ons aansluiten, dat kan al vanaf €100,- per jaar.

Vragen? Wij helpen u graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105371
Maandag t/m vrijdag 10:00 - 15:00 uur
of stuur een E-mail (24/7)